Vi sparar inte några några av dina kortuppgifter. Alla våra korttransaktioner hanteras av en säker server Adyen. Adyen är en ledande betalleverantör och en partner till oss så att du känner dig säker med dina betalningar till 100 %. 

Du kan välja att spara dina kortuppgifter (säkert via Adyen) när du gör en bokning eller under dina "Kontoinställningar". Läs mer under Hur betalar jag?