Det beror på klubbens/anläggningens villkor och regler. Kontakta klubben/anläggningen för att få svar!